សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA) បានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច និងទទួលស្វាគមន៍ គណៈប្រតិភូ

កាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នេះសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA) បានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច និងទទួលស្វាគមន៍ គណៈប្រតិភូ សាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច (UME) តំណាងខាង អង្គការ JMAC តំណាងក្រុមហ៊ុន Kumitsu ជប៉ុន និង សាស្ត្រាចារ្យ មកពី សាកលវិទ្យាល័យ Ishikawa Prefectural ជប៉ុន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សាកលវិទ្យាធិការ អមដំណើរដោយ ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដើម្បីពិភាក្សា បច្ចេកទេស នៃបច្ចេកវិទ្យាឡ ជីវឧស្ម័ន និង គម្រោងពាក់ព័ន្ធ សម្រាប់ត្រៀម សហការគម្រោងថ្មី ជាមួយគ្នា​។
 
 

ភ្ជាប់