ក្រុមការងារបច្ចេកទេស នៃមជ្ឈមណ្ឌល BTIC បានចុះបេសសកម្មទៅ រោងចក្រ គីរីរម្យ ហ៊្វូប្រដាក់សិន

កាលពីថ្ងៃទី១៥ មីនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅ
ក្រុមការងារបច្ចេកទេស នៃមជ្ឈមណ្ឌល BTIC បានចុះបេសសកម្មទៅ រោងចក្រ គីរីរម្យ ហ៊្វូប្រដាក់សិន នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដើម្បីពិនិត្យមើល ដំណើរការផលិតកម្មជីវឧស្ម័ន ​និងគុណភាពជីវឧស្ម័ន ចេញពីកាកសំណល់កែច្នៃស្វាយ នៅរោងចក្រ គីរីរម្យ ហ៊្វូប្រដាក់សិន នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ។
 
May be an image of 4 people and text
 
May be an image of 6 people
 
May be an image of 1 person

ភ្ជាប់