កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ BTIC បានចុះបេសកកម្មទៅកសិដ្ឋានជ្រូក ហេង មាន

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ក្រុមការងារបច្ចេកទេស BTIC បានចុះបេសកកម្មទៅកសិដ្ឋានជ្រូក ហេង មាន ស្រុក សន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ដើម្បីវាយតម្លៃដំណើរការប្រព័ន្ធចម្រោះជីវឧស្ម័ន និងដំណើរការម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅទីនោះ។ជាលទ្ធផល ប្រព័ន្ធចម្រោះដំណើរការជាប្រក្រតី និងនូវតែមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងដកសារធាតុ H2S ក្រោម ២០០ ppm ។
 
May be an image of 2 people and indoor
 
May be an image of 1 person and nature
 
May be an image of 3 people, people standing and outdoors
 
May be an image of 4 people, people standing and outdoors

ភ្ជាប់