ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌល​BTIC បានចុះត្រួតពិនិត្យ ដំណើរការប្រព័ន្ធចម្រោះ ជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ

កាលពីថ្ងៃទី២២-២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២, ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌល​BTIC បានចុះត្រួតពិនិត្យ ដំណើរការប្រព័ន្ធចម្រោះ ជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ និងប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនដំណើរការដោយជីវឧស្ម័ន នៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក មួយកន្លែងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប។ ជាលទ្ធផល ប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័នទាំងមូលដំណើរការជាប្រក្រតីភាព និងប្រព័ន្ធចម្រោះនូវតែមានប្រសិទ្ធភាព
ដកយកសារធាតុ H2S ក្រោមស្តង់ដារអនុញ្ញាតបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ពេញរយៈពេល២៥ ខែ ដោយដកពី ៣៥០០​ppm -០ppm ដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់ដែកអុកស៊ីតបរិមាណ ៦០០ គ.ក្រ ក្នុងអត្រាលំហូរហ្គាសជាធម្យម ៣៥​ ម៉ែត្រគីប/ម៉ោង។
 
Tel:                      </div>
                      <br>
                    <div class=

ភ្ជាប់